Friday, February 26, 2010

和自己谈一场恋爱


爱慕有很多种,例如暗恋成分居多的,你在爱着一个不知你对他有好感的人,或是说,他根本可能不会爱上你。

今天,无独有偶,分别有两个朋友在电话的另一端,因为失恋声泪俱下,猛捶心肝,没带眼识人,结果爱得深痛得更甚。

听到他们失恋的消息,我只能给与安慰,由于当中可能牵涉到某些不为人知的隐情,我身为旁听者,只能站在中立的位置,不便置评。

我们总是很容易对美好的人事物发生好感。在同一时间,我们意识到瞬间的好感并不会持久,于是,我们竭尽所能拥有他,不管他是否适合我们。

当我们开始想象爱情的美好,我们美化了现实中残酷的一面,以为一心爱一个人就会得到应有的回报。

于是,我们用自己的方式去爱他,期望对方也会同样爱着我们,在大多数的时候,是我们一厢情愿吧了。

向一个自己爱慕的人表白,是一种崇高的行为,并不因为遭对方拒绝而感到羞耻。

爱慕一个人,其实可以很光明正大,不需要躲在角落默默地欣赏他,而白白浪费了多少表白的机会。

一旦发现我们爱着的,其实是个不爱我们的人,最好越早放手越好,由始至终,我们不过是和自己在谈恋爱,快乐由我,伤心亦然。

后知后觉,提早离场,潇洒地去找一个爱我们的人谈恋爱吧!

2 comments:

 1. 暗戀, 單戀同明戀其實係唔同架..

  暗戀 = 你暗地裡鐘意人, 人哋唔知, 而你亦都唔知人哋對你點..

  單戀 = 你鐘意人, 人哋都知道你鐘意佢, 就係人哋唔鐘意你囉..

  明戀 = 你鐘意人, 而且係全世界都知, 唔係暗地裡躲與一個暗角鐘意而不宣嗰種..

  ReplyDelete
 2. SK,

  解释得头头是道,赞!

  选择你所爱的,爱你所选择的!

  ReplyDelete